Top
6 เรื่อง...ที่ต้องรู้ก่อนซื้อสารกำจัดศัตรูพืช
6 สิ่งที่เกษตรกรต้องรู้ก่อนเดินเข้าร้านค้าซื้อสารเคมีทางการเกษตร เช่น สารป้องกันกำจัดโรคพืช และกำจัดแมลง
 
▶️ 1. เกษตรกร ควรเก็บส่วนของพืชที่เจอโรคหรือแมลงเข้าทำลาย หรือถ่ายรูปพืชส่วนที่เป็นโรคหรือแมลงเข้าทำลาย ให้ทางร้านค้าดู เพื่อให้ทางร้านค้าทำการวินิจฉัยโรคและแมลงแม่นยำขึ้น และทำให้ทางร้านค้าจัดยารักษาได้ถูกกับโรคพืชได้ถูกต้องมากขึ้น
 
▶️ 2. เกษตรกรควรจำชื่อสามัญของยา เนื่องจากร้านค้ามีสินค้าที่เป็นสารตัวเดียวกัน แต่ชื่อการค้าหลากหลาย การจำชื่อสารและเปอร์เซ็นสารออกฤทธิ์ จะทำให้ได้สารป้องกันและกำจัดโรค/แมลงได้ถูกต้องกับโรค/แมลงมากขึ้น
 
▶️ 3. เกษตรกรต้องรู้ระยะเวลาช่วงการปลูกของพืชที่ตัวเองปลูกอยู่ เพื่อให้ทางร้านค้ามีการจัดยา ปุ๋ยและอาหารเสริม เหมาะสมกับพืชและช่วงการปลูกพืช เพราะจะช่วยให้ผลผลิตในพืชนั้นๆ ได้คุณภาพสูงขึ้น
 
▶️ 4. เกษตรกรควรเก็บรายละเอียด ชื่อสามัญ ชื่อการค้า และข้อมูลการใช้ยาไว้ เพื่อที่ร้านค้าจะได้แนะนำการสลับการใช้ยาป้องกันกำจัดศัตรูพืชให้เหมาะสม เพื่อช่วยลดการดื้อยาของโรคและแมลง และช่วยให้การใช้ยาได้ประสิทธิภาพสูงที่สุด
 
▶️ 5. เกษตรกรควรตรวจดูข้อมูลหน้าฉลาก โดยเฉพาะเลขทะเบียนวัตถุอันตรายทางการเกษตรของสารกำจัดโรคพืชและกำจัดแมลงศัตรูพืช เพื่อให้แน่ใจว่าสินค้าที่ใช้มีประสิทธิภาพและได้คุณภาพ
 
▶️ 6. เกษตรกรควรอ่านข้อมูลการใช้ อัตราการใช้ วิธีการใช้ และการแก้พิษเบื้องต้นในหน้าฉลากให้ครบถ้วน เพื่อให้การใช้สารป้องกันและกำจัดศัตรูพืชมีประสิทธิภาพมากที่สุด และมีความปลอดภัยต่อเกษตรกรผู้ใช้เอง
บทความที่เกี่ยวข้อง
การใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูพืชอย่างถูกต้องและปลอดภัย
อาการขาดธาตุอาหารของพืช
ข้อมูลแถบสีบนฉลากสารป้องกันกำจัดศัตรูพืช
ข้อแตกต่างระหว่างหนอนผีเสื้อ VS หนอนแมลงวัน ชอนใบในมะเขือเทศ
โรคใบด่างจุดวงแหวนในมะละกอ
ผังแสดงตารางการใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูพืชบางชนิด
การระบาดของศัตรูพืชช่วงหน้าร้อน
น้ำตาลทางด่วน VS กรดอะมิโน
การปลูกพืชใช้ดินอะไรดี
โรคยอดฮิตในมะละกอ
แนวทางการทำเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียง
เพลี้ยไก่แจ้ทุเรียน
เพลี้ยไก่แจ้ส้ม และการป้องกัน
7 วิธีดูแลรักษาไม้ผลในช่วงแล้ง
โรคพืชที่มีสาเหตุมาจากไวรัสในพริก
การตรวจวิเคราะห์ดิน
มารู้จักกับหนอนชอนใบผีเสื้อมะเขือเทศ
โรคราแป้งในเงาะ
รู้ไหมว่าเชื้อ "บีที" คืออะไร
น้ำฝนต่อการเจริญเติบโตของพืช
การดูแลผักในฤดูฝน
ทุเรียนเต่าเผา ทุเรียนไส้ซึม
แต่ละภาค...ปลูกอะไรดี?
โรคเมลาโนสในส้ม
การฉีดพ่นสารทางใบให้ถูกวิธี
การฝังเข็มรักษาโรครากเน่าโคนเน่าอย่างไรให้ได้ผล
เพลี้ยหอยในส้ม
เพลี้ยจักจั่นฝอยทุเรียน
โรคใบจุดสาหร่ายในทุเรียน
โรคใบจุดตากบในพริก
โครงการแก้มลิง
7 วิธีกำจัดหอยทากอย่างปลอดภัย
หนอนม้วนใบส้ม (Citrus leaf-roller)
5 เรื่องที่ควรรู้เกี่ยวกับกระท่อม
การดูแลต้นไม้หลังน้ำลด
ระวัง ไรขาวและโรคกุ้งแห้งระบาดในพริก
โรคกิ่งแห้งทุเรียน จากเชื้อฟิวซาเรียม
โรคราสีชมพูในทุเรียน
หนอนหน้าแมวศัตรูต้วร้ายปาล์มน้ำมัน
โรคเน่าคอดินในผักกินใบ
แมลงศัตรูพืชที่ระบาดในหน้าหนาว
โรคพืชที่ต้องระวังในฤดูหนาว
3 ตัวห้ำ แมลงดีในแปลงเกษตร
ธาตุรอง และ จุลธาตุ ธาตุอาหารสำคัญที่พืชขาดไม่ได้
แมลงศัตรูพืชที่สำคัญในทุเรียน
โรคพืชในทุเรียน
ปลูกมังคุดต้องระวัง (โรคและแมลง) อะไรบ้าง
การใช้ปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพ
8 เทคนิคการจัดการปุ๋ย
มาทำความรู้จัก ปุ๋ยไนโตรเจนกันเถอะ
โรคและแมลงศัตรูพืชยอดฮิตในพริก
วิธีการดูทุเรียนสุก
โรคและแมลงศัตรูพืชที่พบบ่อยในผักตระกูลกะหล่ำ
การขาดธาตุแมงกานีสในทุเรียน
แมลงและโรคพืชที่ต้องระวังในส้ม
อาการ...ขาดธาตุโบรอน ในปาล์มน้ำมัน
อาการขาดธาตุสังกะสี
อาการขาดธาตุแมกนีเซียมในปาล์มน้ำมัน
โรคใบติดทุเรียน ภัยร้าย ทำลายพืช !!
วิธีการฟื้นฟู และดูแลต้นไม้หลังน้ำลด
สีของดินบอกอะไรบ้าง?
4 หลักการใส่ปุ๋ยเคมีให้คุ้มค่า
มารู้จัก แมลงศัตรูพืช กันเถอะ
ประโยชน์ของธาตุแคลเซียมที่มีต่อพืช
การดูแล "ผักสลัด" ในหน้าร้อน ทั้งในและนอกโรงเรือน
5 แมลงศัตรูพืชที่สำคัญในส้ม
บำรุงดินด้วยวิธีธรรมชาติ เคล็ดดลับดูแลต้นไม้แบบประหยัด
ปัญหาพืชหน้าฝน โรครากเน่า โคนเน่า
โรคร้ายทำลายข้าว
อาหารทางใบฉีดพ่นยังไงให้ได้ผล
สารกำจัดศัตรูพืช ยาร้อน ยาเย็น ดูอย่างไร?