Top
อาการขาดธาตุอาหารของพืช
ธาตุอาหารสำคัญกับพืชอย่างไร? ????
 
พืชที่แข็งแรง ให้ผลผลิตดี ต้องได้รับธาตุอาหารที่ครบถ้วน
.
วันนี้มิสเตอร์คิว????
...เอาข้อมูลที่หน้าสนใจเกี่ยวกับลักษณะอาการขาดธาตุอาหารของพืชคร่าวๆ มาให้ดูกัน
.
อาการขาดธาตุอาหารหากพืชได้รับในปริมาณที่ไม่เพียงพอ หรือขาด พืชแสดงอาการผิดปกติให้เห็น โดยสังเกตได้จากทั้ง ใบ ผล กิ่ง ยอด ดอก ลำต้น ซึ่งพืชแต่ละชนิดมีการตอบสนองต่อระดับอาการขาดธาตุอาหารในระดับที่แตกต่างกันออกไป

ตำแหน่งที่พืชแสดงอาการขาดธาตุอาหารจะพบที่ใบล่าง หรือ ใบแก่ ก่อน

????  การขาดธาตุไนโตรเจน (N)
• ใบจะเหลืองผิดปกติจากใบล่างไปสู่ยอด ปลายใบและขอบใบจะค่อยๆ แห้งและลุกลามเข้ามาเรื่อย ๆ จนใบร่วงจากลำต้น
• ลำต้นจะผอม กิ่งก้านลีบเล็ก และมีใบน้อย
• พืชจะไม่เติบโต หรือโตช้ามาก

????  การขาดธาตุฟอสฟอรัส (P)
• ใบล่างเริ่มมีสีม่วงตามแผ่นใบ ต่อมาใบเป็นสีน้ าตาลและร่วงหล่น
• ลำต้นแคระแกร็น ไม่ผลิดอกออกผล
• รากจะเจริญเติบโตและแพร่กระจายลงในดินช้ากว่าที่ควร
• ดอกและผลที่ออกมาไม่สมบูรณ์ หรือบางครั้งอาจหลุดร่วงไป หรือ อาจมีขนาดเล็ก
• พืชพวกที่มีลำต้นอวบน้ำหรือลำต้นอ่อนๆ จะล้มง่าย

????  การขาดธาตุโพแทสเซียม (K)
• ในพืชใบเลี้ยงคู่ ใบแก่จะมีสีซีด ในระยะต่อมาจะพบจุดสีน้ำตาลไหม้กระจายทั่วใบ
• ในพืชใบเลี้ยงเดี่ยวหลายชนิดบริเวณปลายใบและ เส้นใบ จะตายก่อน อาการขาดโพแทสเซียมในข้าวโพด ลำต้นจะอ่อนแอ
• ในใบอ่อนถ้ามีอาการรุนแรงใบจะแห้งและร่วงก่อนเวลา
• ผลมีขนาดเล็ก สีผิวไม่สวย รสชาติไม่ดี
 
????  การขาดธาตุแมกนีเซียม (Mg)
• เกิดในใบแก่ก่อน เกิดอาการซีดในพื้นที่ใบที่อยู่ระหว่างเส้นใบในขณะที่เส้นใบยังคงเขียวอยู่ อาการซีดจะเกิดที่บริเวณใกล้เส้นกลางใบก่อนแล้วลามไปที่ปลายใบ และใบร่วงหล่นเร็ว
• ทำให้ผลผลิตลดน้อยลง และต้นพืชทรุดโทรมอย่างเห็นได้ชัด
 
????  การขาดธาตุโมลิบดินัม (Mo)
• แสดงอาการที่ใบล่างก่อน ใบแก่จะมีสีซีดในพื้นที่ระหว่างเส้นกลางใบ หรือทั้งเส้นกลางใบ แกนใบไหม้เกรียม มีลักษณะคล้ายกับอาการขาดไนโตรเจน
• ที่ใบล่างจะปรากฏจุดเหลืองตามแผ่นใบ เป็นจุดด่างๆ ต่อมาแห้งตาย เส้นใบยังเขียวอยู่ ขอบใบหงิกงอมีลักษณะโค้งคล้ายถ้วย พืชบางชนิดใบจะแคบกว่าปกติ ปลายใบและขอบใบม้วนเข้าข้างใน และจะแห้งตาย
•ดอกร่วง ถ้าติดผล ผลจะแคระแกร็น
 
ตำแหน่งที่พืชแสดงอาการขาดธาตุอาหารจะพบที่ใบอ่อน หรือ ยอด หรือ ผล
 
????  การขาดธาตุแคลเซียม (Ca)
• ใบที่เจริญใหม่ๆ จะหงิก จะเกิดในใบอ่อนก่อนใบแก่ และเส้นใบจะบิดเบี้ยว มีจุดแห้งตายของใบ
• การพัฒนาของตายอดจะชะงักการเจริญเติบโต 
• ผลแตก และมีคุณภาพไม่ดี
• รากสั้น และปลายรากจะตาย 
 
????  การขาดธาตุทองแดง (Cu)
• การพัฒนาของตาดอกและการเจริญของตาดอกจะลดลง
• ใบพืชจะมีสีเขียวจัดผิดปกติ ต่อมา จะค่อยๆ เหลืองลง ใบบิดหรือผิดรูปไป และมักพบจุดแผลตายบนใบ แสดงอาการจากยอดลงมาถึงโคน
• เกสรตัวผู้อาจเป็นหมัน หรืออับเรณูไม่แตก
• อาการขาดธาตุทองแดงพบมากในดินเปรี้ยว
 
????  การขาดธาตุแมงกานีส (Mn)
• แสดงอาการที่ใบอ่อน ใบอ่อนมีสีเหลืองระหว่างเส้นใบ เพราะขาดคลอโรฟิลล์ เส้นใบมีสีเขียวเป็นปกติ (chlorosis) หรือบางทีเกิดเป็นจุดสีขาวหรือเหลืองบนใบ ต่อมาใบที่มีอาการดังกล่าวจะเหี่ยวและร่วงหล่น
• พุ่มของใบจะน้อย เนื่องจากมีใบไม่สมบูรณ์
• การเจริญเติบโตช้า ไม่ออกดอก ออกผล
 
????  การขาดธาตุเหล็ก (Fe)
• แสดงออกทั้งทางใบและทางผล
• อาการเริ่มแรกจะสังเกตพบว่าใบอ่อนบริเวณเส้นใบยังคงมีความเขียว แต่พื้นใบจะเริ่มเหลืองซีด ส่วนใบแก่ยังคงมีอาการปกติ
ระยะต่อมาจะเหลืองซีดทั้งใบ ขนาดใบจะเล็กลงกว่าปกติและจะร่วงไปก่อนใบแก่เต็มที่
• ส่วนอาการที่เกิดขึ้นกับผลผลิตคือผลผลิตจะลดลง ขนาดของผลเล็กและผิวไม่สวย ผิวเรียบและเกรียม
• การขาดธาตุเหล็กยังมีผลต่อการเจริญของยอดอ่อนด้วย
 
????  การขาดธาตุกำมะถัน (S)
• แสดงอาการที่ใบอ่อนก่อน ขนาดใบเล็กลง ใบมีสีเขียวอ่อนหรือเหลืองคล้ายๆกับอาการขาดไนโตรเจน แสดงอาการจากส่วนยอด
ลงไป เส้นใบเหลืองด้วย พืชบางชนิดปลายใบม้วนงอ ใบแข็งกระด้าง
• ยอดชะงักการเจริญเติบโต
• ลำต้นลีบเล็ก เนื้อไม้แข็ง
• รากยาวผิดปกติ
 
????  การขาดธาตุนิกเกิล (Ni)
• ใบมีอาการเหลือง และตาย ใบมีขนาดเล็ก
• พืชให้ผลผลิตได้ไม่เต็มที่
 
????  การขาดธาตุสังกะสี (Zn)
• แสดงที่ใบอ่อนก่อน โดยใบอ่อนมีสีขาวซีดขณะที่ใบแก่ยังเขียวสด
• พืชที่ขาดธาตุสังกะสีจะให้ปริมาณฮอร์โมน IAA ในตายอดลดลง ทำให้ตายอดและข้อปล้องไม่ขยาย ใบออกมาซ้อน ๆ มีผลทางอ้อมในการสร้างส่วนสีเขียวของพืช
 
????  การขาดธาตุคลอรีน (Cl)
• ใบอ่อนจะมีอาการเหี่ยว ค่อยๆ เหลืองแล้วใบร่วงตายไปเป็นลำดับ หรือบางครั้งมีสีบรอนซ์เงิน
• รากจะแคระเกร็นและบางลง
 
????  การขาดธาตุโบรอน (B)
• แสดงอาการที่ส่วนที่ยอด และตายอดจะบิดงอ ชะงักการเจริญเติบโต
• ใบอ่อนบิดงอ เป็นคลื่น เส้นกลางใบหนากร้าน และตกกระ
• เกิดจุดสีน้ำตาลหรือดำในส่วนต่างๆ ของพืชโดยเฉพาะพืชหัว
• ดอกไม่สมบูรณ์ ละอองเรณูเป็นหมัน ยอดเกสรตัวเมียไม่พร้อมรับละอองเรณู ละอองเรณูไม่งอก หรืองอกได้แต่ไม่สมบูรณ์จึงไม่มีการปฏิสนธิ เมล็ดไม่พัฒนาหรือพัฒนาไม่สมบูรณ์จึงไม่งอก
• ผลเล็กและแข็งผิดปกติ มีเปลือกหน้า บางทีผลแตกเป็นแผลได้
 
ต่อไปนี้เราจะได้สังเกตุดูว่าพืชผักที่เราปลูกมีอาการแบบนี้สาเหตุมาจากการขาดธาตุอาหาร หรือมาจากการเข้าทำลายของโรคและแมลง จะได้แก้ปัญหาตรงจุดมากขึ้น

บทความที่เกี่ยวข้อง
การใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูพืชอย่างถูกต้องและปลอดภัย
ข้อมูลแถบสีบนฉลากสารป้องกันกำจัดศัตรูพืช
ข้อแตกต่างระหว่างหนอนผีเสื้อ VS หนอนแมลงวัน ชอนใบในมะเขือเทศ
โรคใบด่างจุดวงแหวนในมะละกอ
ผังแสดงตารางการใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูพืชบางชนิด
การระบาดของศัตรูพืชช่วงหน้าร้อน
น้ำตาลทางด่วน VS กรดอะมิโน
การปลูกพืชใช้ดินอะไรดี
โรคยอดฮิตในมะละกอ
แนวทางการทำเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียง
เพลี้ยไก่แจ้ทุเรียน
เพลี้ยไก่แจ้ส้ม และการป้องกัน
7 วิธีดูแลรักษาไม้ผลในช่วงแล้ง
โรคพืชที่มีสาเหตุมาจากไวรัสในพริก
การตรวจวิเคราะห์ดิน
มารู้จักกับหนอนชอนใบผีเสื้อมะเขือเทศ
โรคราแป้งในเงาะ
รู้ไหมว่าเชื้อ "บีที" คืออะไร
น้ำฝนต่อการเจริญเติบโตของพืช
การดูแลผักในฤดูฝน
ทุเรียนเต่าเผา ทุเรียนไส้ซึม
แต่ละภาค...ปลูกอะไรดี?
โรคเมลาโนสในส้ม
การฉีดพ่นสารทางใบให้ถูกวิธี
การฝังเข็มรักษาโรครากเน่าโคนเน่าอย่างไรให้ได้ผล
เพลี้ยหอยในส้ม
เพลี้ยจักจั่นฝอยทุเรียน
โรคใบจุดสาหร่ายในทุเรียน
โรคใบจุดตากบในพริก
โครงการแก้มลิง
7 วิธีกำจัดหอยทากอย่างปลอดภัย
หนอนม้วนใบส้ม (Citrus leaf-roller)
5 เรื่องที่ควรรู้เกี่ยวกับกระท่อม
การดูแลต้นไม้หลังน้ำลด
ระวัง ไรขาวและโรคกุ้งแห้งระบาดในพริก
โรคกิ่งแห้งทุเรียน จากเชื้อฟิวซาเรียม
โรคราสีชมพูในทุเรียน
หนอนหน้าแมวศัตรูต้วร้ายปาล์มน้ำมัน
โรคเน่าคอดินในผักกินใบ
แมลงศัตรูพืชที่ระบาดในหน้าหนาว
โรคพืชที่ต้องระวังในฤดูหนาว
3 ตัวห้ำ แมลงดีในแปลงเกษตร
ธาตุรอง และ จุลธาตุ ธาตุอาหารสำคัญที่พืชขาดไม่ได้
แมลงศัตรูพืชที่สำคัญในทุเรียน
โรคพืชในทุเรียน
ปลูกมังคุดต้องระวัง (โรคและแมลง) อะไรบ้าง
การใช้ปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพ
8 เทคนิคการจัดการปุ๋ย
มาทำความรู้จัก ปุ๋ยไนโตรเจนกันเถอะ
โรคและแมลงศัตรูพืชยอดฮิตในพริก
วิธีการดูทุเรียนสุก
โรคและแมลงศัตรูพืชที่พบบ่อยในผักตระกูลกะหล่ำ
การขาดธาตุแมงกานีสในทุเรียน
แมลงและโรคพืชที่ต้องระวังในส้ม
6 เรื่อง...ที่ต้องรู้ก่อนซื้อสารกำจัดศัตรูพืช
อาการ...ขาดธาตุโบรอน ในปาล์มน้ำมัน
อาการขาดธาตุสังกะสี
อาการขาดธาตุแมกนีเซียมในปาล์มน้ำมัน
โรคใบติดทุเรียน ภัยร้าย ทำลายพืช !!
วิธีการฟื้นฟู และดูแลต้นไม้หลังน้ำลด
สีของดินบอกอะไรบ้าง?
4 หลักการใส่ปุ๋ยเคมีให้คุ้มค่า
มารู้จัก แมลงศัตรูพืช กันเถอะ
ประโยชน์ของธาตุแคลเซียมที่มีต่อพืช
การดูแล "ผักสลัด" ในหน้าร้อน ทั้งในและนอกโรงเรือน
5 แมลงศัตรูพืชที่สำคัญในส้ม
บำรุงดินด้วยวิธีธรรมชาติ เคล็ดดลับดูแลต้นไม้แบบประหยัด
ปัญหาพืชหน้าฝน โรครากเน่า โคนเน่า
โรคร้ายทำลายข้าว
อาหารทางใบฉีดพ่นยังไงให้ได้ผล
สารกำจัดศัตรูพืช ยาร้อน ยาเย็น ดูอย่างไร?