Top
หนอนม้วนใบส้ม (Citrus leaf-roller)

หนอนม้วนใบส้ม (Citrus leaf-roller) หรือ หนอนแปะใบส้ม หนอนประกบใบส้ม 
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Archips micaceana (Walker) 
วงศ์ : Tortricidae
อันดับ : Lepidopter

ลักษณะการเข้าทำลาย
หนอนม้วนใบจะกัดกินใบอ่อน โดยเมื่อหนอนฟักออกจากไข่ใหม่ๆ จะอยู่กันเป็นกลุ่ม โดยชักใยบางๆ คลุมตัวไว้แล้วกัดกินผิวใบ เมื่อหนอนโตขึ้นจึงจะกระจายตัวกันออกไป และสร้างใยดึงใบและยอดให้พับติดกัน หรือชักใยดึงใบหลายๆ ใบมาห่อรวมกัน แล้วอาศัยกินอยู่ในใบที่ม้วนนั้นจนเหลือแต่เส้นใบ เสร็จแล้วหนอนจะเคลื่อนย้ายไปม้วนใบอื่นๆ ต่อไป จนเข้าระยะดักแด้ นอกจากนั้นหนอนยังทำลายตากิ่งและตาดอกอีกด้วย

แม่ผีเสื้อจะวางไข่เป็นกลุ่มๆ กลุ่มละ 30-100 ฟอง ไข่เมื่อวางใหม่จะมีสีนวลและจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองเมื่อใกล้จะฟักออกเป็นตัว โดยอายุไข่นานประมาณ 5-6 วัน อยู่ในระยะหนอน 19-22 วัน ดักแด้ 6-10 วัน และตัวเต็มวัย 5-10 วัน ซึ่งตัวเต็มวัยเป็นผีเสื้อปีกตัด ปีกมีสีน้ำตาลอ่อน 

การแพร่ระบาด
จะพบเห็นอยู่ทั่วไปตลอดทั้งปี โดยถ้าเกิดการระบาดอย่างหนัก จะทำให้พืชชะงักการเจริญเติบโต ผลผลิตลดลง 

การป้องกัน
1. หากพบหนอนม้วนใบในปริมาณไม่มาก ให้เก็บทำลายทิ้งนอกแปลงปลูก
2. หากพบเห็นการทำลายเป็นจำนวนมาก จำเป็นต้องใช้สารเคมีหรือสารชีวภัณฑ์ในการกำจัด

การใช้สารชีวภัณฑ์
✅ แนะนำฉีดพ่นทางใบด้วย บาเซียโน เอชซี - บาซิลลัส ทูริงเยนซิส (Bacillus thuringiensis subsp. aizawai 50,000 IU/mg WP) หรือบี.ที. อัตรา 20-40 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร
✅ ควรฉีดพ่นในช่วงเย็นที่แสงแดดไม่ร้อนเกินไป เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้เชื้อบี.ที. แนะนำให้ผสมร่วมกับ "ฟิกเซอร์408" เพื่อให้สารเกาะติดที่ใบและลำต้นได้ดียิ่งขึ้น
✅ หลังจากผสม "บาเซียโน เอชซี" กับน้ำสะอาด ควรพักไว้ประมาณ 1-2 ชั่วโมงก่อนฉีดพ่น เพื่อให้เชื้อ บี.ที. ขยายตัว และเตรียมพร้อมในการเข้ากำจัดหนอน
✅ ควรใช้ต่อเนื่องติดต่อกัน 3-5 วัน ติดต่อกัน 2-3 ครั้ง ในกรณี่ที่มีการระบาดของหนอนรุนแรง
✅ หลีกเลี่ยงการผสม"บาเซียโน เอชซี" กับสารเคมีที่มีสารออกฤทธิ์ทำลายเชื้อแบคทีเรีย เช่น สารปฎิชีวนะ, ทองแดง, คอปเปอร์, คลอไรด์ เป็นต้น


การใช้สารเคมี
✅ แนะนำ ครูโด - คลอร์ฟีนาเพอร์ 10% W/V SC (กลุ่ม13) อัตรา 10-20 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร
✅ ควรฉีดพ่น 2-3 ครั้ง ห่างกัน 7-10 วัน 
✅ เมื่อฉีดพ่นครบ 3 ครั้ง แล้วยังพบการระบาดให้เปลี่ยนสารกำจัดแมลงเป็นกลุ่มอื่น เพื่อลดการดื้อยาของหนอน

บทความที่เกี่ยวข้อง
การใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูพืชอย่างถูกต้องและปลอดภัย
อาการขาดธาตุอาหารของพืช
ข้อมูลแถบสีบนฉลากสารป้องกันกำจัดศัตรูพืช
ข้อแตกต่างระหว่างหนอนผีเสื้อ VS หนอนแมลงวัน ชอนใบในมะเขือเทศ
โรคใบด่างจุดวงแหวนในมะละกอ
ผังแสดงตารางการใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูพืชบางชนิด
การระบาดของศัตรูพืชช่วงหน้าร้อน
น้ำตาลทางด่วน VS กรดอะมิโน
การปลูกพืชใช้ดินอะไรดี
โรคยอดฮิตในมะละกอ
แนวทางการทำเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียง
เพลี้ยไก่แจ้ทุเรียน
เพลี้ยไก่แจ้ส้ม และการป้องกัน
7 วิธีดูแลรักษาไม้ผลในช่วงแล้ง
โรคพืชที่มีสาเหตุมาจากไวรัสในพริก
การตรวจวิเคราะห์ดิน
มารู้จักกับหนอนชอนใบผีเสื้อมะเขือเทศ
โรคราแป้งในเงาะ
รู้ไหมว่าเชื้อ "บีที" คืออะไร
น้ำฝนต่อการเจริญเติบโตของพืช
การดูแลผักในฤดูฝน
ทุเรียนเต่าเผา ทุเรียนไส้ซึม
แต่ละภาค...ปลูกอะไรดี?
โรคเมลาโนสในส้ม
การฉีดพ่นสารทางใบให้ถูกวิธี
การฝังเข็มรักษาโรครากเน่าโคนเน่าอย่างไรให้ได้ผล
เพลี้ยหอยในส้ม
เพลี้ยจักจั่นฝอยทุเรียน
โรคใบจุดสาหร่ายในทุเรียน
โรคใบจุดตากบในพริก
โครงการแก้มลิง
7 วิธีกำจัดหอยทากอย่างปลอดภัย
5 เรื่องที่ควรรู้เกี่ยวกับกระท่อม
การดูแลต้นไม้หลังน้ำลด
ระวัง ไรขาวและโรคกุ้งแห้งระบาดในพริก
โรคกิ่งแห้งทุเรียน จากเชื้อฟิวซาเรียม
โรคราสีชมพูในทุเรียน
หนอนหน้าแมวศัตรูต้วร้ายปาล์มน้ำมัน
โรคเน่าคอดินในผักกินใบ
แมลงศัตรูพืชที่ระบาดในหน้าหนาว
โรคพืชที่ต้องระวังในฤดูหนาว
3 ตัวห้ำ แมลงดีในแปลงเกษตร
ธาตุรอง และ จุลธาตุ ธาตุอาหารสำคัญที่พืชขาดไม่ได้
แมลงศัตรูพืชที่สำคัญในทุเรียน
โรคพืชในทุเรียน
ปลูกมังคุดต้องระวัง (โรคและแมลง) อะไรบ้าง
การใช้ปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพ
8 เทคนิคการจัดการปุ๋ย
มาทำความรู้จัก ปุ๋ยไนโตรเจนกันเถอะ
โรคและแมลงศัตรูพืชยอดฮิตในพริก
วิธีการดูทุเรียนสุก
โรคและแมลงศัตรูพืชที่พบบ่อยในผักตระกูลกะหล่ำ
การขาดธาตุแมงกานีสในทุเรียน
แมลงและโรคพืชที่ต้องระวังในส้ม
6 เรื่อง...ที่ต้องรู้ก่อนซื้อสารกำจัดศัตรูพืช
อาการ...ขาดธาตุโบรอน ในปาล์มน้ำมัน
อาการขาดธาตุสังกะสี
อาการขาดธาตุแมกนีเซียมในปาล์มน้ำมัน
โรคใบติดทุเรียน ภัยร้าย ทำลายพืช !!
วิธีการฟื้นฟู และดูแลต้นไม้หลังน้ำลด
สีของดินบอกอะไรบ้าง?
4 หลักการใส่ปุ๋ยเคมีให้คุ้มค่า
มารู้จัก แมลงศัตรูพืช กันเถอะ
ประโยชน์ของธาตุแคลเซียมที่มีต่อพืช
การดูแล "ผักสลัด" ในหน้าร้อน ทั้งในและนอกโรงเรือน
5 แมลงศัตรูพืชที่สำคัญในส้ม
บำรุงดินด้วยวิธีธรรมชาติ เคล็ดดลับดูแลต้นไม้แบบประหยัด
ปัญหาพืชหน้าฝน โรครากเน่า โคนเน่า
โรคร้ายทำลายข้าว
อาหารทางใบฉีดพ่นยังไงให้ได้ผล
สารกำจัดศัตรูพืช ยาร้อน ยาเย็น ดูอย่างไร?