Top
เบรซิล แมกนีเซียม
เบรซิล แมกนีเซียม : แมกนีเซียมที่ละลายน้ำได้ (Mg) : 4%

คุณสมบัติ

• ปุ๋ยเกล็ดคุณภาพที่อยู่ในรูปคีเลต LSA ซึ่งไม่เป็นพิษต่อพืช

• ละลายน้ำดีเยี่ยม

• ช่วยป้องกันการขาดธาตุอาหารแมกนีเซียม

• แมกนีเซียม ช่วยเสริมสร้างให้พืชสังเคราะห์แสงได้ดี

• แมกนีเซียม ช่วยเสริมสร้างคลอโรฟิลล์ ทำให้พืชเขียว ช่วยให้พืชปรุงอาหารได้ดีขึ้น

• ช่วยให้พืชไม่ชะงักการเจริญเติบโตช่วงที่มีอากาศหนาวเย็น

• ช่วยให้พืชมีความต้านทานต่อโรคพืชต่างๆ 

• แมกนีเซียมมีส่วนสำคัญในการสุกแก่ของผลไม้

 
ต้นพืชที่ ขาดธาตุแมกนีเซียม มักสังเกตได้ดังนี้
???? จะพบอาการขาดธาตุที่ใบแก่หรือใบที่อยู่ตอนล่างของต้น จะมีจุดประสีเหลืองอยู่ทั่วทั้งใบ
???? ขอบใบจะมีจุดสีน้ำตาล ปลายใบแห้งเป็นสีน้ำตาล
???? ใบมีสีซีดจางลง แต่เส้นใบยังเขียวอยู่ 
???? ต้นพืชจะมีขนาดเล็กลง เปราะหักง่าย
???? ผลจะแก่ช้ากว่าปกติ

เหมาะสำหรับ : ใช้ได้กับ ไม้ผล พืชผัก ไม้ดอก ไม้ประดับ 

อัตราใช้แนะนำ : 

• 3-5 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร