Top
แกรนูเล็กซ์

ธาตุอาหารรอง :

แคลเซียมที่ละลายน้ำ (Ca) : 8%

ธาตุอาหารเสริม :

โบรอนที่ละลายน้ำ (B): 8%

ลักษณะสาร : เม็ดสีขาวขุ่น

คุณสมบัติ

• ช่วยป้องกันและรักษาอาการขาดธาตุโบรอน

• ส่งเสริมการติดดอก ติดผล

• ช่วยป้องกันอาการปาล์มขาดคอ

• ลดการหลุดร่วงของผล

 

เหมาะสำหรับ : ใช้ได้กับ ไม้ผล พืชผัก ไม้ดอก ไม้ประดับ นาข้าว 

อัตราใช้แนะนำ : 

       • 200 กรัม ต่อต้น (ทั้งนี้อัตราใช้อาจแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับทรงพุ่ม และชนิดพืช)