Top
โพลีฟลอ แมกซ์อี

ธาตุอาหารรอง :

แมกนีเซียมที่ละลายน้ำ (Mg): 9%

กำมะถันที่ละลายน้ำ (S) : 11%

ลักษณะสาร : เม็ดผลึกใส

คุณสมบัติ

• ช่วยป้องกันและรักษาอาการขาดธาตุแมกนีเซียม

• เพิ่มความเขียวให้ใบพืช ทำให้พืชื้นตัวเร็ว

• ปุ๋ยเกล็ดละลายน้ำดี

• เพิ่มปริมาณน้ำยาง สร้างเปลือกไว หน้ายางนิ่ม

• เหมาะสำหรับพืชทุกชนิด

 

เหมาะสำหรับ : ใช้ได้กับ ไม้ผล พืชผัก ไม้ดอก ไม้ประดับ นาข้าว 

อัตราใช้แนะนำ : 

       • 50 - 100 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร (ทั้งนี้อัตราใช้อาจแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับทรงพุ่ม และชนิดพืช)