Top
โพลีฟลอ แมกนีเซียม

ธาตุอาหารรอง :

แมกนีเซียมที่ละลายน้ำ (Mg) : 11%

ธาตุอาหารเสริม

กำมะถันที่ละลายน้ำ (S) : 15%

ลักษณะสาร : เม็ดสีขาวขุ่น

คุณสมบัติ

• ช่วยป้องกันและรักษาอาการขาดธาตุแมกนีเซียม

• อยู่ในรูปเม็ดที่สามารถปลดปล่อยธาตุอาหารได้อย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ

• ช่วยให้ใบพืชเขียวเข้ม ช่วยให้พืชฟื้นตัวเร็วหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิต

• เพิ่มปริมาณน้ำยาง สร้างเปลือกไว หน้ายางนิ่มในยางพารา

• ช่วยเข้าสีเนื้อทุเรียน ให้เหลืองสวย (หว่านทางดินก่อนเก็บเกี่ยว 1 เดือน)

• เหมาะสำหรับพืชทุกชนิด

 

เหมาะสำหรับ : ใช้ได้กับ ไม้ผล พืชผัก ไม้ดอก ไม้ประดับ นาข้าว 

อัตราใช้แนะนำ : 

       • 0.5 - 1.0 กก. ต่อต้น (ทั้งนี้อัตราใช้อาจแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับทรงพุ่ม และชนิดพืช)