Top
คูริงค์

ธาตุอาหารเสริม :

โบรอนที่ละลายน้ำ (B) : 1%

ลักษณะสาร : น้ำสีใสสีเหลืองอ่อน

คุณสมบัติ

• ช่วยให้พืชแข็งแรง สามารถสร้างภูมิต้านทานโรคได้ดีขึ้น

• ช่วยลดการเกิดโรคที่เกิดจากแมลงเป็นพาหะ

• ช่วยป้องกันโรคใบจุดวงแหวนในมะละกอ

 

เหมาะสำหรับ : ใช้ได้กับ ไม้ผล พืชผัก ไม้ดอก ไม้ประดับ 

อัตราใช้แนะนำ : 

• 15-20 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร