Top
บีโบ้

ธาตุอาหารรอง  

แคลเซียมที่ละลายน้ำ  (Ca) : 3%

ลักษณะสาร : น้ำสีส้มใส

คุณสมบัติ

• ช่วยป้องกันผลแตก ป้องกันผลร่วง

• ช่วยขยายขนาดผล

• ช่วยป้องกันการขาดธาตุแคลเซียมในพืช

• เพิ่มปริมาณคลอโรฟิลล์ และการสังเคราะห์แสง ทำให้ใบพืชมีสีเขียวเพิ่มขึ้น

เหมาะสำหรับ : ใช้ได้กับ ไม้ผล พืชผัก ไม้ดอก ไม้ประดับ 

อัตราใช้แนะนำ : 

• 20-30 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร