Top
จิโอลา

ธาตุอาหารรอง :

แคลเซียมที่ละลายน้ำ (Ca) : 6%

ธาตุอาหารเสริม :

โบรอนที่ละลายน้ำ (B) : 1%

ลักษณะสาร : น้ำสีเหลืองใส

คุณสมบัติ

• แคลเซียม โบรอน ในรูปน้ำ

• ช่วยให้ติดดอกดี ดอกสมบูรณ์

• ป้องกันและรักษาอาการขาดธาตุแคลเซียมและโบรอน

• ช่วยป้องกันผลแตก ช่วยให้ผนังเซลล์แข็งแรง ช่วยให้รูปทรงผลสวย

• ทำให้ผลผลิตดี เนื้อแน่น รสชาติดี

• เหมาะสำหรับพืชทุกชนิด

 

เหมาะสำหรับ : ใช้ได้กับ ไม้ผล พืชผัก ไม้ดอก ไม้ประดับ 

อัตราใช้แนะนำ : 

       • 10-15 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร