Top
มาวิน

ธาตุอาหารรอง:

แคลเซียมที่ละลายน้ำ (Ca) : 7%

 

ลักษณะสาร น้ำสีน้ำตาล

คุณสมบัติ

• เป็นสารอาหารในรูปน้ำตาลทางด่วน ที่พืชสามารถนำไปใช้ได้ทันที

• ช่วยให้พืชที่ได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศที่แปรปรวน เช่น ร้อนเกินไป ฟ้าปิดเป็นเวลานาน หนาวจัด สามารถฟื้นตัวได้ดีขึ้น

• เหมาะสำหรับพืชทุกชนิด

 

เหมาะสำหรับ : ใช้ได้กับ ไม้ผล พืชผัก ไม้ดอก ไม้ประดับ 

อัตราใช้แนะนำ :

• 10-20 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร