Top
วินนี่

ธาตุอาหารรอง:

แมกนีเซียมที่ละลายน้ำ  (Mg) : 1%

กำมะถันที่ละลายน้ำ  (S) : 4%

ธาตุอาหารเสริม:

สังกะสีที่ละลายน้ำ  (Zn) : 3%

แมงกานีสที่ละลายน้ำ  (Mn) : 1%

เหล็กที่ละลายน้ำ (Fe) : 1%

ลักษณะสาร : น้ำสีน้ำตาลเข้ม

คุณสมบัติ

• ช่วยให้พืชสามารถนำธาตุอาหารหลัก เช่น ไนโตรเจน (N) และโพแทสเซียม (K) มาใช้ได้อย่างเต็มที่

• พืชสามารถดูดซึมได้ดีทั้งทางรากและทางใบ

• ช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตและเพิ่มความสมบูรณ์ให้กับพืช

• เหมาะสำหรับพืชทุกชนิด

เหมาะสำหรับ : ใช้ได้กับ ไม้ผล พืชผัก ไม้ดอก ไม้ประดับ 

อัตราใช้แนะนำ : 

• 10-20 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร