Top
เบรซิล สังกะสี
เบรซิล สังกะสี :  สังกะสี (Zn) : 10%

คุณสมบัติ

• ปุ๋ยเกล็ดคุณภาพที่อยู่ในรูปคีเลต LSA ซึ่งไม่เป็นพิษต่อพืช

• ละลายน้ำดีเยี่ยม

• ช่วยป้องกันการขาดธาตุอาหารสังกะสี

• สังกะสี มีบทบาทเกี่ยวข้องในการสังเคราะห์แสง และสร้างน้ำตาล

• สังกะสี เป็นตัวกระตุ้นการทำงานของเอ็นไซม์ในต้นพืช

• สังกะสี ช่วยสังเคราะห์โปรตีน

• สังกะสี เกี่ยวข้องการสร้างปริมาณฮอร์โมน IAA ในตายอด

• สังกะสี  ส่งเสริมให้พืชใช้ประโยชน์ของธาตุโปรแตสเซียมและไนโตรเจน ให้มากขึ้น

 
ต้นพืชที่ ขาดธาตุสังกะสี มักสังเกตได้ดังนี้
???? ข้อปล้องของพืชสั้น ขนาดของใบเล็ก เส้นใบมักย่นบางครั้ง ซีดระหว่างใบ
???? เมื่อพืชขาดธาตุสังกะสี อาการจะแสดงที่ใบอ่อนก่อน โดยใบอ่อนมีสีขาวซีด ขณะที่ใบแก่มีเขียวสด
???? พืชที่ขาดธาตุสังกะสีจะให้ปริมาณฮอร์โมน IAA ในตายอดลดลง ทำให้ตายอดและข้อปล้องไม่ขยาย ใบออกมาซ้อนๆ กัน 
???? ในส้ม ใบจะมีลักษณะด่างเล็กผิดขนาด ใบจะมีสีเขียวอ่อน หรือสีเหลือง ชาวสวนเรียกว่าเป็นโรค “ใบแก้ว” ถ้าขาดมากต้นส้มจะแคระแกรนให้ผลน้อย ผลเล็กและคุณภาพต่ำ
???? ต้นทุเรียนที่ขาดธาตุสังกะสีจะมีอาการตายอดและคอปล้องไม่ขยายทำให้ ใบออกมาซ้อนๆกันเป็นกระจุก

เหมาะสำหรับ : ใช้ได้กับ ไม้ผล พืชผัก ไม้ดอก ไม้ประดับ 

อัตราใช้แนะนำ : 

• 3-5 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร